Majątek

Data publikacji 02.07.2012

Majątek Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2017 roku.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów

 4 525 301,49 zł

Budynki i budowle

  4 210 346,87 zł

Urządzenia techniczne, maszyny

  4 581 249,67 zł

Pozostałe środki trwałe

  46 017,88 zł

Razem środki trwałe 

 13 362 915,91 zł

Środki trwale w budowie

 179 190,74 zł

Wartości niematerialne i prawne

1 319 747,30 zł

Razem majątek trwały

14 861 853,95 zł

 

 

 

   
   
   
   
   
   
Data publikacji 02.07.2012
Data modyfikacji 27.09.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI