Majątek

Data publikacji 02.07.2012

Majątek Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2016 roku.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów

 5 656 626,84  zł

Budynki i budowle

  4 302 003,95  zł

Urządzenia techniczne, maszyny

  2 700 974,42  zł

Pozostałe środki trwałe

  78 074,96  zł

Razem środki trwałe 

 12 737 680,17  zł

Środki trwale w budowie

 142 430,74  zł 

Wartości niematerialne i prawne

 19 148,89  zł

Razem majątek trwały

12 899 259,80 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
Data publikacji 02.07.2012
Data modyfikacji 23.08.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI