Organy i osoby

Data publikacji 04.09.2003

Organami Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego są:

Dyrektor - kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych (działów, zakładów, zespołów).

dr Olaf Gajl - dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji -  Państwowego Instytutu Badawczego - Specjalista metod komputerowych w naukach inżynierskich. Jego zainteresowania obejmują głównie problematykę modelowania matematycznego i wykorzystania materiałów kompozytowych. Odbył długoterminowe staże zagraniczne we Francji (Uniwersytet Paris VI), pracował jako associated professor na Uniwersytecie Grenoble. 

dr Agnieszka Gryzik - zastępca dyrektora. Ekonomistka, specjalistka do spraw marketingu i public relations. Absolwentka studiów doktoranckich o profilu ekonomiczno-społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (praca doktorska z zakresu transferu technologii), Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Uczestniczyła w szkoleniach oraz stażach w Polsce i za granicą, między innymi w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Francji i Korei Południowej. 

Rada Naukowa OPI PIB, jako ciało doradcze i opiniotwórcze wypowiada się w sprawach dotyczących naukowej sfery działalności instytutu, w tym rozwoju kadry naukowej i badawczo - technicznej. Kompetencje Rady Naukowej instytutu określa szczegółowo ustawa o instytutach badawczych. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. Rada pracuje także w trybie obiegowym, co oznacza możliwość podejmowania decyzji i konsultacji między obradami.

 

Data publikacji 04.09.2003
Data modyfikacji 11.09.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI