2018

Data publikacji 08.01.2018

Specjalista ds. analiz statystycznych

OPI PIB jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Instytut prowadzi również interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe, w większości o charakterze aplikacyjnym, służące rozwojowi nauki, szkolnictwa wyższego oraz transferowi wyników badań do gospodarki. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do zespołu badawczego.

specjalisty ds. analiz statystycznych

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Umowa na czas określony na zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Prawidłowe i terminowe przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących sektora nauki w Polsce
 • Pozyskiwanie danych surowych na temat nauki w Polsce z baz danych OPI PIB
 • Przekształcanie struktury danych, import i eksport danych z baz do formatów umożliwiających dalszą analizę
 • Analiza danych do postaci tabel rozkładów łącznych i porównań średnich oraz wykonywanie dodatkowych analiz statystycznych
 • Zaangażowanie w prace związane z realizacją badań ilościowych, np. tworzenie kwestionariuszy, ofert i zapytań ofertowych, wniosków o dofinansowanie, opisów metodologii, podsumowań wyników analiz, uczestnictwo w spotkaniach roboczych zespołu itp.
 • Tworzenie, konserwacja i rozwijanie aplikacji prezentującej informacje o stanie nauki w Polsce
 • Przygotowywanie opracowań, raportów i publikacji z przeprowadzonych badań i analiz
 • Współpraca naukowa w zespole badawczym

Wykształcenie:

 • Pożądane wykształcenie wyższe
 • Preferowane kierunki z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka) lub społecznych (socjologia, psychologia, ekonomia)
 • Mile widziane ukończone kursy z zakresu umiejętności posługiwania się oprogramowaniem statystycznym na poziomie zaawansowanym (w szczególności język programowania R)

Wymagania:

 • Wymagana zaawansowana znajomość języka programowania i analiz statystycznych R, w szczególności znajomość pakietów z rodziny tidyverse (wymagana znajomość pakietu dplyr, ggplot2), shiny
 • Wymagana zaawansowana znajomość języka SQL (pożądana znajomość SQL Oracle)
 • Wymagana znajomość systemów Linux oraz umiejętność konfiguracji i zarządzania bazami danych SQL
 • Umiejętność konfiguracji środowisk serwerowych
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności umiejętność tworzenia wykresów
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego
 • Dodatkowym atutem będzie biegłość w statystycznej analizie danych ilościowych:
 • Umiejętność generowania raportów tabelarycznych, zawierających tabele warunkowych rozkładów częstości, porównania średnich w podgrupach itp.
 • Znajomość metod opisu zależności między zmiennymi (analiza korelacji, analiza wariancji, itp.)
 • Znajomość wielowymiarowych metod analizy danych (analiza czynnikowa, analiza regresji, analiza skupień itp.)
 • Pożądane doświadczenie w pracy na stanowisku analityka danych lub zbliżonym
 • Pożądana znajomość języka programowania Python
 • Pożądana znajomość systemu kontroli wersji Git
 • Pożądana umiejętność przygotowywania ofert

Pożądane cechy:

 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Skrupulatność i samodzielność w działaniu
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole badawczym
 • Entuzjazm i motywacja do pracy

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, przy prestiżowych projektach
 • Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych i rozwój kariery naukowej
 • Opiekę zdrowotną w prywatnym Centrum Medycznym, karta Multisport,
 • Możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji
 • Miłą atmosferę pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – doskonały dojazd (m.in. metrem), własny bezpłatny parking

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.


Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188B, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i w związku z późniejszym zatrudnieniem.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy, o których mowa w zamieszczonym ogłoszeniu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (00-608), przy Al. Niepodległości 188b. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każda osoba do momentu zakończenia procesu rekrutacji ma dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy jest obowiązkowe w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie pozostałych dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.

Data publikacji 08.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej
Autor: