2018

Data publikacji 11.01.2018

Eksperci ds. badania losów absolwentów

OPI PIB jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Instytut prowadzi również interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe, w większości o charakterze aplikacyjnym, służące rozwojowi nauki, szkolnictwa wyższego oraz transferowi wyników badań do gospodarki. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do zespołu badawczego

ekspertów ds. badania losów absolwentów

 

Liczba etatów: 5 osób po 1/4 etatu

Umowa na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie analiz i opracowywanie raportów z badań dotyczących losów absolwentów uczelni na podstawie informacji pochodzących z rejestrów POL-on i ZUS
 • Organizacja i udział w spotkaniach w MNISW i ZUS jako przedstawiciel OPI PIB w ramach badania losów absolwentów realizowanego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Tworzenie metodologii, algorytmów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badań dotyczących losów absolwentów uczelni
 • Przygotowywanie wizualizacji danych przedstawiających ekonomiczne aspekty losów absolwentów uczelni
 • Przygotowywanie materiałów na potrzeby kampanii informacyjnych dotyczących badania losów absolwentów uczelni
 • Prezentowanie wyników analiz dotyczących losów absolwentów uczelni

 

Wykształcenie:

 • Wyższe

 

Wymagania:

 • Kilkuletnie doświadczenie w dziedzinie modelowania zjawisk społecznych, prowadzenia badań statystycznych, edukacyjnych i/lub ewaluacyjnych oraz wykorzystywania w analizach danych administracyjnych
 • Bardzo dobra znajomość trendów zachodzących na rynku pracy, a w szczególności monitoring procesów i wysoka świadomość uwarunkowań rynku pracy, z którymi stykają się absolwenci studiów wyższych rozpoczynający karierę zawodową
 • Biegłość w podstawowej analizie statystycznej danych ilościowych:
  • umiejętność generowania raportów tabelarycznych zawierających tabele warunkowych rozkładów częstości, porównania średnich w podgrupach itp.
  • znajomość metod opisu zależności między zmiennymi (analiza korelacji, analiza wariancji itp.)
  • pożądana znajomość wielowymiarowych metod analizy danych (analiza czynnikowa, analiza regresji, analiza skupień itp.)
 • Umiejętność posługiwania się pakietem statystycznym SPSS i/lub językiem programowania R
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS PowerPoint
 • Umiejętność sprawnego tworzenia wykresów
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Pożądana znajomość języka baz danych SQL Oracle
 • Pożądana znajomość języka angielskiego

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188B, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i w związku z późniejszym zatrudnieniem.

 

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy, o których mowa w zamieszczonym ogłoszeniu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (00-608), przy Al. Niepodległości 188b. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każda osoba do momentu zakończenia procesu rekrutacji ma dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy jest obowiązkowe w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie pozostałych dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.

Data publikacji 11.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek
Autor: