2018

Data publikacji 08.11.2018

Redaktor (-ka)

OPI PIB jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce oraz projektowanie i realizacja systemów informatycznych (także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji) adresowanych do użytkowników z sektora nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z realizacją nowych projektów poszukujemy:

redaktora (-ki)

Liczba etatów: 5 osób - możliwość pracy na część etatu

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie tekstów i tworzenie materiałów multimedialnych poświęconych nowym technologiom i sztucznej inteligencji (SI);
 • analizowanie trendów technologicznych pod kątem ich konsekwencji społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych;
 • obsługa dziennikarska sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych poświęconych nowym technologiom i SI;
 • nawiązywanie kontaktów w środowisku naukowym i technologicznym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy w redakcji portalu internetowego/gazety/tygodnika;
 • szeroka orientacja w problematyce sztucznej inteligencji i nowych technologii;
 • udokumentowane publikacje na temat nowych technologii;
 • umiejętność kreowania tematów w sposób interesujący i nieoczywisty;
 • umiejętność analizowania i interpretacji trendów technologicznych pod kątem ich konsekwencji społecznych, gospodarczych i kulturowych;
 • komunikatywność;
 • gotowość do częstych wyjazdów;
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2.

Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi programu WordPress oraz umiejętność promowania materiałów redakcyjnych w mediach społecznościowych

Oferujemy:

 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • miłą atmosferę pracy; work-life balance;
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do wiedzy i umiejętności kandydata(-ki);
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dofinansowanie do opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym;
 • dofinansowanie do karty Multisport oraz szeroki pakiet benefitów.
 •  

Prosimy o przesłanie minimum 2, maksimum 3 tekstów autorskich (jeden o długości do ok. 1800 znaków, drugi o długości ok. 2000-5000 znaków licząc ze spacjami) nt. nowych technologii i/lub sztucznej inteligencji. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
  o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

 

 

 

 

Data publikacji 08.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej