2018

Data publikacji 08.11.2018

Wordpress developer

OPI PIB jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce oraz projektowanie i realizacja systemów informatycznych (także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji) adresowanych do użytkowników z sektora nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z realizacją nowych projektów poszukujemy:

Wordpress developera

Liczba etatów: 2

Zakres obowiązków:

 • Wdrażanie serwisów WWW;
 • Realizowanie zadań i projektów programistycznych w technologii Wordpress;
 • Bieżąca administracja i aktualizacja serwisów Wordpress;
 • Realizacja zadań w oparciu o system ticketowy JIRA;
 • Bezpośrednia komunikacja z Klientem lub project managerem;
 • Planowanie prac związanych z realizowanymi zadaniami oraz regularne raportowanie postępów z prac;
 • Regularne wsparcie przy tworzeniu estymacji czasu projektu, wyboru technologii do projektu oraz doprecyzowanie zakresu prac;
 • Dbanie o wysoką jakość wytwarzanego kodu.

Czego oczekujemy?

 • Zaangażowania w realizowanie projektu zgodnie z wytycznymi Klienta oraz stworzoną specyfikacją;
 • Bardzo dobrej znajomości popularnych technologii webowych w szczególności: HTML 5, CSS3, JavaScript, jQuery, Angular, React, PHP;
 • Umiejętności korzystania z LESS i SASS oraz frameworka Bootstrap;
 • Znajomości dobrych praktyk SEO;
 • Rozumienia struktury WordPressa oraz integracji z bazami MySQL;
 • Doświadczenia w utrzymaniu aplikacji bazujących na WordPress;
 • Doświadczenia w pracy z bazami danych (zapytania);
 • Doświadczenia w pracy nad integracją usług sieciowych, znajomości REST api;
 • Podstawowej znajomości Photoshopa oraz narzędzi do tworzenia makiet i szkieletów aplikacji;
 • Wiedzy i chęci zgłębiania tematów związanych z technologią Wordpress;
 • Umiejętności tworzenia atrakcyjnie wizualnych stron internetowych zgodnych z UX na podstawie platformy Wordpress;
 • Znajomości animacji SVG, rozbudowanych systemów nawigacji, stylowania aplikacji na podstawie makiet, tworzenia wtyczek, tematów graficznych, cięcia makiet, projektowania i wdrażania motywów WP;
 • Analitycznego i proaktywnego rozwiązywania problemów programistycznych związanych z technologiami webowymi;
 • Umiejętności obsługi systemu kontroli wersji GIT i pracy w zespole;
 • Umiejętności w pełni samodzielnego wdrażania motywów WP w ramach przyjętego budżetu czasowego;
 • Minimum 3-letniego doświadczenia na stanowisku samodzielnego Wordpress Developera oraz minimum 5 lat pracy na stanowisku programisty PHP;
 • Doświadczenia w programowaniu obiektowym w PHP;
 • Ukończonych studiów informatycznych lub pokrewnych;
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym (czytanie dokumentacji w języku angielskim).

Oferujemy:

 • Ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • Miłą atmosferę pracy; work-life balance;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do wiedzy i umiejętności kandydata(-ki);
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Dofinansowanie do opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym;
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz szeroki pakiet benefitów.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
  o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 08.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej