2018

Data publikacji 06.12.2018

Starszy specjalista/Główny specjalista ds. sprawozdawczości i koordynacji

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB jest państwowym instytutem badawczym, który gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzimy liczne prace badawcze, analizujemy działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki, a także badamy, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes.

W związku z dalszym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Starszy specjalista/Główny specjalista  ds. sprawozdawczości i koordynacji

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba stanowisk: 1

 

Przyszłe obowiązki:

 • Agregowanie danych i przygotowywanie sprawozdań, zestawień i prognoz,
 • Rejestrowanie i raportowanie nieprawidłowości, w tym obsługa  systemu IMS ,
 • Obsługa SL2014 i KSI SIMIK (07-13),
 • Sporządzanie deklaracji wydatków w SL2014,
 • Pełnienie roli Administratora Merytorycznego w instytucji (AM I) w zakresie SL2014, w tym obsługa SD2014 oraz SRHD,
 • Nadzór nad Instrukcją Wykonawczą Wewnętrznych Procedur,
 • Realizacja zadań wynikających z Instrukcji Wykonawczej Wewnętrznych Procedur.

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w pracy związanej z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • Doświadczenie w obsłudze SL2014,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność organizacji pracy i terminowość,
 • Pożądane doświadczenie w raportowaniu nieprawidłowości,
 • Mile widziane doświadczenie w pełnieniu roli Administratora Merytorycznego KSI SIMIK (07-13) lub SL2014.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy w okolicy metra Pole Mokotowskie, z własnym, bezpłatnym parkingiem,
 • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie,
 • Miłą atmosferę pracy.

 

Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa ane będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa ane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
  o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 10.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Data publikacji 06.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek