2019

Data publikacji 01.02.2019

Młodszy Analityk

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym. W związku z realizacją projektów Polska Bibliografia Naukowa oraz Jednolity System Antyplagiatowy w Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej OPI PIB, poszukujemy osób na stanowisko:

Młodszy Analityk

Ogłoszenie to kierujemy zarówno do analityków, którzy już rozpoczęli swoją karierę, jak i do osób, które chcą rozwijać się w tym kierunku a analiza biznesowa jest ich pasją.

Liczba etatów: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do Twoich podstawowych obowiązków będzie należało:

 • uczestniczenie w zbieraniu i opracowywaniu wymagań w tym w trakcie spotkań z klientem,
 • uszczegóławianie potrzeb biznesowych i przekuwanie ich w jednoznaczne wymagania funkcjonalne,
 • opracowywanie dokumentacji projektowej w formie tekstowej oraz diagramów UML/BPMN,
 • opracowywanie oraz utrzymywanie stron pomocy systemowych,
 • prowadzenie dokumentacji ustaleń ze spotkań,
 • przekazywanie zadań do realizacji zespołowi wytwórczemu,
 • współpraca z działem wsparcia użytkowania,
 • wsparcie głównego analityka w realizacji bieżących zadań.

Oczekujemy od Ciebie:

 • wysokiej komunikatywności oraz umiejętności redagowania transparentnych tekstów,
 • podstawowej wiedza z obszaru analizy biznesowej/systemowej (techniki pozyskiwania wymagań, struktura dokumentacji funkcjonalnej etc.),
 • samodzielności oraz umiejętności organizacji pracy własnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • chęci uczenia się i rozwoju w zawodzie analityka biznesowego.

Dodatkowymi atutami będzie:

 • znajomość metodyk zwinnych oraz ich narzędzi,
 • podstawowa znajomości notacji UML lub/oraz BPMN,
 • podstawowa znajomość zagadnień relacyjnych baz danych oraz języka SQL,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym się Instytucie
 • wsparcie podczas studiów doktoranckich
 • możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje, warsztaty naukowe)
 • miłą atmosferę pracy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • doskonały dojazd (metro)
 • dofinansowanie do opieki medycznej

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
  o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Data publikacji 01.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej