2019

Data publikacji 01.02.2019

Starszy Programista/Programistka

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy tworzy inteligentne systemy informatyczne, zapewnia szybki dostęp do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej, a także wdraża fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje do Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji osoby na stanowisko:

Starszy Programista/Programistka (Senior Java Back-end Developer)

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za budowanie oraz utrzymanie systemu informatycznego do obsługi programów stypendialnych dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zadania:

 • Tworzenie, utrzymanie i rozwój aplikacji internetowych
 • Tworzenie backendu systemów informatycznych na podstawie wymagań analitycznych
 • Tworzenie oprogramowania na podstawie wymagań analitycznych i prototypów funkcjonalnych
 • Współpraca z zespołami projektowymi i deweloperskimi

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, bądź pokrewnym;
 • Minimum 4 lata doświadczenia , w tym przynajmniej 1 rok na podobnym stanowisku;
 • Bardzo dobra znajomość języka Java;
 • Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych, języka SQL oraz Hibernate
 • Bardzo dobra znajomość kontenerów aplikacji webowych: Tomcat, JBoss (mile widziany)
 • Bardzo dobra znajomość Spring MVC, JSP, JSF (Primefaces)
 • Doświadczenie w pracy z REST, SOAP, RMI
 • Doświadczenie w pracy z Maven, Git
 • Podstawowa znajomość technologii Front-endowych: JavaScript, JQuery, AJAX
 • Dbałość o jakość kodu, znajomość dobrych praktyk programowania oraz wzorców projektowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.
 • Motywacja do nauki
 • Kreatywność

Mile widziane:

 • Znajomość technologii webowych (HTML, CSS, AJAX, AlloyUI, GWT, Vaadin, OAuth);
 • Doświadczenie w pracy z Orbeon Forms, XForms XML, XSLT
 • Atutem będzie doświadczenie w przetwarzaniu danych i/lub przetwarzaniu sygnałów
 • Znajomość języka Python

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym się instytucie
 • Wsparcie podczas studiów doktoranckich
 • Możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje, warsztaty naukowe)
 • Pracę w przestronnych 3-4-osobowych pokojach
 • Miłą atmosferę pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Doskonały dojazd (metro)
 • Dofinansowanie do opieki medycznej

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
  o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 01.02.2019
Data modyfikacji 02.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej