2019

Data publikacji 18.02.2019

Specjalista ds. zamówień IT

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej, tworzącą systemy informatyczne dla sektora nauki, a także wdrażającą fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem, OPI PIB poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:                                                                                         

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie IT i administracji, w tym wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniami tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, protokołów oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w ramach działu infrastruktury i administracji,
 • współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań,
 • sprawowanie kontroli nad formalno–prawną prawidłowością dokumentów w postępowaniach prowadzonych przez dział infrastruktury i administracji.

 

Wykształcenie:

 • wyższe,
 • preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, informatyka. 

 

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu procedury zamówień publicznych związanych z zakupami IT,
 • praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 • praktyczna znajomość terminologii w zakresie zamówień w IT,
 • znajomość zagadnień z zakresu IT,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie,
 • znajomość pakietu MS Office.

 

Pożądane cechy:

 • skrupulatność i samodzielność w działaniu,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analityczne,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się instytucie przy prestiżowych projektach,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – doskonały dojazd (metro), bezpłatny parking,
 • możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym oraz karty Multisport,
 • możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia,
 • dobrą atmosferę pracy.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska, w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 10.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 18.02.2019
Data modyfikacji 26.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek