2019

Data publikacji 18.04.2019

Programista front-end

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy  tworzy inteligentne systemy informatyczne, zapewnia szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej, a także wdraża fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje osoby na stanowisko: 

Programista front-end

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zadania:

 • Tworzenie, utrzymanie i rozwój aplikacji internetowych;
 • Programowanie interfejsu użytkownika na podstawie wymagań analitycznych i prototypów funkcjonalnych;
 • Dostosowanie istniejących systemów do wymagań WCAG2.0;
 • Współpraca z zespołami projektowymi i deweloperskimi.

Wymagania:

 • JS (poziom dobry);
 • TypeScript (poziom dobry);
 • HTML i CSS (poziom bardzo dobry);
 • Git (poziom podstawowy);
 • pisanie czytelnego kodu.
 • doświadczenie w pracy z zespołem projektowym, wytwarzającym oprogramowanie w dowolnej metodyce Agile;

Mile widziane:

 • RxJS;
 • REST;
 • testy jednostkowe;
 • Angular 4+ (min. 1 rok doświadczenia);
 • Znajomość i chęć nauki w VUE JS, React

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie;
 • miłą atmosferę pracy;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w centrum Warszawy z doskonałym dojazdem (przy metrze Pole Mokotowskie).

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres kariera@opi.org.pl, w tytule e-maila proszę umieścić: „Programista front-end”. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko. 

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska, w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ,
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres naszej siedziby.
Data publikacji 18.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej