2019

Data publikacji 17.06.2019

Programista Phyton

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, która tworzy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach, prowadzi badania i realizuje projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W związku z dynamicznym rozwojem, OPI PIB poszukuje osoby na stanowisko:

Programista Phyton

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar etatu: 3

W ramach swojej pracy weźmiesz udział w tworzeniu i rozwijaniu Polskiej Platformy MOOC Navoica, serwisu internetowego oferującego bezpłatne kursy online polskich uczelni i instytucji

Zadania:

 • tworzenie, utrzymanie i rozwój internetowej aplikacji e-learningowej;
 • współpraca z zespołami projektowymi i deweloperskimi oraz helpdeskiem.

Wymagania:

 • min. 3-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania z wykorzystaniem HTML, CSS, JavaScript i Python;
 • dobra znajomość języka Python, w szczególności Django;
 • znajomość narzędzi Docker i Git;
 • doświadczenie z relacyjnymi bazami danych (MySQL i MongoDB);
 • umiejętność rozwiązywania problemów o luźno zdefiniowanych wymaganiach;
 • pisanie czytelnego kodu.

Mile widziane:

 • zainteresowanie e-learningiem / MOOC, doświadczenie w pracy z platformami e-learning, znajomość systemu Open edX.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym się instytucie;
 • możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje, warsztaty naukowe);
 • miłą atmosferę pracy;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • doskonały dojazd (metro);
 • opiekę zdrowotną w prywatnym Centrum Medycznym.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres kariera@opi.org.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 17.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek