2019

Data publikacji 28.06.2019

Redaktor

OPI PIB jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce oraz projektowanie i realizacja systemów informatycznych (także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji) adresowanych do użytkowników z sektora nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z realizacją nowych projektów poszukujemy:

Redaktora (-ki)

Liczba etatów: 1

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie tekstów i tworzenie materiałów multimedialnych poświęconych nowym technologiom i sztucznej inteligencji (SI);
 • analizowanie trendów technologicznych pod kątem ich konsekwencji społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych;
 • obsługa dziennikarska sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych poświęconych nowym technologiom i SI;
 • nawiązywanie kontaktów w środowisku naukowym i technologicznym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy w redakcji portalu internetowego/gazety/tygodnika;
 • szeroka orientacja w problematyce sztucznej inteligencji i nowych technologii;
 • udokumentowane publikacje na temat nowych technologii;
 • umiejętność kreowania tematów w sposób interesujący i nieoczywisty;
 • umiejętność analizowania i interpretacji trendów technologicznych pod kątem ich konsekwencji społecznych, gospodarczych i kulturowych;
 • komunikatywność;
 • gotowość do częstych wyjazdów;
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2.

Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi programu WordPress oraz umiejętność promowania materiałów redakcyjnych w mediach społecznościowych.

Oferujemy:

 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • miłą atmosferę pracy; work-life balance;
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do wiedzy i umiejętności kandydata(-ki);
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dofinansowanie do opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym;
 • dofinansowanie do karty Multisport oraz szeroki pakiet benefitów.

 

Prosimy o przesłanie minimum 2, maksimum 3 tekstów autorskich (jeden o długości do ok. 1800 znaków, drugi o długości ok. 2000-5000 znaków licząc ze spacjami) nt. nowych technologii i/lub sztucznej inteligencji. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 28.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej