2019

Data publikacji 28.06.2019

Specjalista(-ka)/główny(-a) specjalista(-ka) ds. tłumaczeń

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy  tworzy inteligentne systemy informatyczne, zapewnia szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej, a także wdraża fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalisty(-ki)/głównego(-ej) specjalisty(-ki) ds. tłumaczeń

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zadania:

 • tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski;
 • analiza tekstów i przygotowywanie streszczeń materiałów obcojęzycznych – w języku polskim i angielskim;
 • przygotowywanie materiałów w języku angielskim na stronę www;
 • przygotowywanie tekstów prezentacji w języku angielskim;
 • weryfikacja tekstów anglojęzycznych innych autorów pod względem poprawności lingwistycznej i gramatycznej;
 • bieżąca obsługa lingwistyczna w zakresie tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich i ich poprawności na potrzeby portali instytutu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, pożądana filologia angielska;
 • doświadczenie w przygotowywaniu różnego rodzaju tekstów i tłumaczeń;
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • zdolność ciekawego formułowania tematów, kreatywność;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • znajomość drugiego języka: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego z obszaru B+R, nowych technologii oraz statystyki.

Oferujemy:

 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie;
 • miłą atmosferę pracy;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w centrum Warszawy z doskonałym dojazdem (przy metrze Pole Mokotowskie).

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres kariera@opi.org.pl, w tytule e-maila proszę umieścić: „Specjalista(-ka) /głównegy(-a) specjalista(-ka) ds. tłumaczeń”. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.  Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 28.06.2019
Data modyfikacji 28.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej