2019

Data publikacji 11.07.2019

Specjalista ds. informacji i promocji

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, która tworzy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach, prowadzi badania i realizuje projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje do Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej osoby na stanowisko:

Specjalista ds. informacji i promocji

Liczba etatów:  1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zadania:

 • Przygotowywanie i redagowanie tekstów informacyjnych, artykułów, informacji prasowych, treści do ulotek i plakatów (copywriting),;
 • Tworzenie ankiet, prezentacji i raportów;
 • Bieżąca obsługa strony www Instytutu oraz mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIN, Instagram);
 • Organizacja konferencji, szkoleń i innych wydarzeń;
 • Współpraca z agencjami zewnętrznymi i dostawcami, w tym prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z obsługą usług i dostaw realizowanych przez dział koordynacji projektów i komunikacji społecznej;
 • Samodzielne prowadzenie projektów związanych z komunikacją wewnątrz organizacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane humanistyczne, z zakresu nauk społecznych, zarządzania, marketingu lub studia podyplomowe z zakresu public relations i/lub marketingu);
 • Umiejętność kompleksowej organizacji wydarzeń: planowanie, budżetowanie, realizacja, ewaluacja;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze public relations i/lub promocji, marketingu (organizacja wydarzeń, przygotowywanie materiałów informacyjnych);
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (w tym przygotowywanie raportów, prezentacji, sprawozdań);
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Pożądana znajomość sektora badawczo-rozwojowego oraz szkolnictwa wyższego/doświadczenie w pracy w jednostce naukowej/szkole wyższej;
 • Pożądana znajomość zasad wdrażania funduszy strukturalnych oraz prawa zamówień publicznych;
 • Pożądana znajomość sektora nowych technologii;
 • Umiejętność obsługi CMS/Wordpress, google analitics i narzędzi internetowych.

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym  się instytucie badawczym;
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Bezpłatny parking, doskonały dojazd (Metro Pole Mokotowskie).

Aplikacje prosimy przesyłać na adres kariera@opi.org.pl, w tytule e-maila proszę umieścić: „Specjalista ds. informacji i promocji”. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko. 

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 11.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej