2019

Data publikacji 11.07.2019

​Specjalista ds. wsparcia e-learning

Ośrodek Przetwarzania Informacji jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista ds. wsparcia e-learning

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

W ramach swojej pracy weźmiesz udział w tworzeniu i rozwijaniu Polskiej Platformy MOOC Navoica, platformy edukacyjnej oferującej bezpłatne kursy online polskich uczelni i instytucji.

Do Twoich obowiązków należeć będzie wsparcie użytkowników platformy typu MOOC, w tym:

 • prowadzenie wsparcia technicznego studentów (helpdesk),
 • wsparcie kadr kursów / projektantów kursów w korzystaniu z platformy oraz tworzeniu, projektowaniu i osadzaniu kursów,
 • testowanie nowych rozwiązań na platformie, udział w burzy mózgów,
 • prace redaktorskie, pisanie dokumentacji, elementów pomocy, tłumaczenia,
 • współpraca z zespołami projektowymi i deweloperskimi.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • dobra znajomość języka angielskiego (>B2),
 • znajomość platform typu MOOC,
 • zainteresowanie e-learningiem, platformami MOOC,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność redagowania tekstów i sprawnego posługiwania się językiem w piśmie,
 • kreatywność oraz wysoki poziom zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych,
 • doświadczenie w korzystaniu z usług internetowych oraz świadomość zagadnień związanych z obsługą użytkowników takich serwisów,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, skrupulatne i odpowiedzialne traktowanie nawet drobnych obowiązków,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość systemu Open edX
 • znajomość zagadnień związanych z edukacją przez Internet,
 • znajomość podstaw HTML, JavaScript (standardu DOM) i Pythona,
 • doświadczenie w obsłudze użytkowników systemów informatycznych.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres kariera@opi.org.pl, w tytule e-maila proszę umieścić: „Specjalista ds. wsparcia e-learning”. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
  z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP
Data publikacji 11.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej