2019

Data publikacji 18.07.2019

Specjalista/Specjalistka ds. badań

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, która tworzy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach, prowadzi badania i realizuje projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje do Laboratorium Interaktywnych Technologii osoby na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. badań

 

Wymiar etatu:  1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wspierać realizację badań użyteczności systemów informatycznych tworzonych w OPI PIB oraz realizować naukowe z zakresu interakcji człowieka z nowymi technologiami.

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji badań empirycznych
 • Umiejętność statystycznej analizy danych pochodzących z badań empirycznych
 • Zainteresowania nowymi technologiami
 • Język angielski na poziomie zaawansowanym
 • Wykształcenie wyższe
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość na poziomie przynajmniej podstawowym języków programowania R i/lub Python

 

Pożądane cechy:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność
 • Aktywność
 • Zdolności analityczne

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie przy prestiżowych projektach
 • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym i karty Multisport
 • Możliwość rozwoju i nauki
 • Dobrą atmosferę pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – doskonały dojazd (stacja metra Pole Mokotowskie), własny bezpłatny parking

CV oraz list motywacyjny rosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 18.07.2019
Data modyfikacji 18.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek