2019

Data publikacji 23.07.2019

Lider zespołu front- end

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do zespołu Projektowania Informacji w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych http://lis.opi.org.pl poszukujemy osoby na stanowisko:

Lider zespołu front- end

 

Przyszłe obowiązki:

 • Kierowanie zespołem programistów oraz projektantów UI;
 • Tworzenie, utrzymanie i rozwój aplikacji internetowych;
 • Programowanie interfejsu użytkownika na podstawie wymagań analitycznych i prototypów funkcjonalnych;
 • Nadzorowanie przygotowania projektów graficznych oraz UX.

 

Nasze wymagania:

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • znajomość Node, Webpack, npm;
 • Znajomość architektury REST
 • ej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji typu SPA, z wykorzystaniem frameworków  JavaScript, w tym Angular 2+;
 • Bardzo dobra, praktyczna umiejętność programowania w JavaScript, TypeScript, jQuery;
 • Bardzo dobra  i formatów JSON i XML;
 • Umiejętność pracy z systemami kontroli wersji;
 • Znajomość wzorców projektowych;
 • Bardzo dobra znajomość JavaScript/TypeScript;
 • Doświadczenie w pracy z Angularem i Node.js;
 • Biegła znajomość HTML5 i CSS3;
 • Umiejętność pracy z repozytorium Git;
 • Umiejętność testowania kodu za pomocą Jasmine, Mocha itp.;
 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne.

 

Pożądane cechy:

 • Umiejętność planowania i organizacji pracy zespołu;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Skrupulatność i samodzielność w działaniu;
 • Entuzjazm i motywacja do pracy;
 • Kreatywne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów projektowych;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz do rozszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, przy prestiżowych projektach;
 • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym i karty Multisport;
 • Możliwość rozwoju i nauki;
 • Dobrą atmosferę pracy;
 • Umowę o pracę w centrum Warszawy – Pole Mokotowskie), własny bezpłatny parking.

 

CV oraz list motywacyjny rosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.
Data publikacji 23.07.2019
Data modyfikacji 25.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek