2019

Data publikacji 15.10.2019

Specjalista/-ka ds. organizacyjnych

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym. Statutowym zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce oraz projektowanie i realizacja systemów informatycznych adresowanych do użytkowników z sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. organizacyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba stanowisk: 1

Zakres obowiązków:

 • Administracyjne wsparcie biura (w tym zastępstwa)
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy
 • Zapewnienie sprawnego przepływu informacji w biurze
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Obsługa przesyłek pocztowych i kurierskich
 • Obsługa centrali telefonicznej
 • Organizowanie oraz obsługa spotkań wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zamawianie materiałów biurowych
 • Prowadzenie rejestrów
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych i przy realizacji zamówień publicznych
 • Uczestnictwo przy realizacji bieżącej obsługi nieruchomości, współpraca z Wynajmującymi, Wykonawcami usług/ dostaw podczas realizacji umów
 • Uczestnictwo w inwentaryzacjach i spisach
 • Współpraca z pozostałymi działami/ laboratoriami w instytucie
 • Wykonywanie innych obowiązków zgodnie ze zleconymi zadaniami

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarzadzanie, ekonomia)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista i bardzo dobra organizacja pracy
 • Dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie z zakresu pakietu MS Office
 • Samodzielność, sumienność i skrupulatność, zaangażowanie w wykonywana pracę
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie
 • Pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę
 • Pracę w systemie dwuzmianowym 7.00-15.00, 9.00-17.00
 • Dofinansowanie do opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym
 • Możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia
 • Miłą atmosferę pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy

CV oraz list motywacyjny rosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Data publikacji 15.10.2019
Data modyfikacji 17.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej