Zamówienia powyżej 30 000 euro

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
usługa obliczeniowa-260-2018 Świadczenie usług obliczeniowych z wykorzystaniem serwerów Wykonawcy oraz opieki serwisowej i technicznej powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 07 listopada 2018 r., do godz. 11:00
oprogramowanie-265-2018 Dostawa oprogramowania: narzędzia ETL, przetwarzania i analizy danych powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 5 listopada 2018 r., do godz. 10:00
infrastruktura-253-2018 Dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury serwerowej i sieciowej OPI PIB powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 4 października 2018 r. do godziny 11:00
ZCD III-245-2018 Usługa Zapasowego Centrum Danych III dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 24 października 2018 r. do godz. 11:00
szkolenia-250-2018 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu IT Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 25 września 2018 r. do godz. 12:00
Dialog techniczny Dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury serwerowej i sieciowej OPI PIB powyżej 30 tys. euro dialog techniczny 16 sierpnia 2018 r.
szkolenia-199-2018 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu IT poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 2 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00
licencje-172-2018 Odnowienie wsparcia producenta dla oprogramowania komputerowego Powyżej 30 tys. Euro przetarg nieograniczony 2 lipca 2018 r do godz. 12:00
dostawa oprogramowania -164-2018 Dostawa oprogramowania Powyżej 30 tys. Euro przetarg nieograniczony 27 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
komputery-145-2018 Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 18 lipca 2018r. do godz. 10:00

Wybierz Strony