Zamówienia powyżej 30 000 euro

Powyżej 30 tys. euro
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert : 4 grudnia 2017 r. do godz. 12:00
Data publikacji 20.11.2017

Usługa obliczeniowa-284-2017

Świadczenie usług obliczeniowych z wykorzystaniem serwerów Wykonawcy oraz opieki serwisowej i technicznej

Załączniki

Data publikacji 20.11.2017
Data modyfikacji 05.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej
Autor :