Zamówienia powyżej 30 000 euro

powyżej 30 tys. euro
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert : 30 października 2017 r. do godz. 10:00
Data publikacji 20.10.2017

Szkolenie-248-2017

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Zarzadzanie projektami w oparciu o PMBOK® Guide”

Załączniki

Data publikacji 20.10.2017
Data modyfikacji 17.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Prochowicz
Dział Komunikacji Społecznej
Autor :