Zamówienia powyżej 30 000 euro

powyżej 30 tys. euro
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert : 21 listopada 2017r. do godz. 10:00
Data publikacji 10.11.2017

Oprogramowanie -271-2017

Dostawa oprogramowania komputerowego

Załączniki

Data publikacji 10.11.2017
Data modyfikacji 13.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Prochowicz
Dział Komunikacji Społecznej
Autor :