Zamówienia powyżej 30 000 euro

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
licencje-111-2018 Odnowienie licencji IntelliJ IDEA Ultimate – Commercial Licence powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 8 maja 2018 r. do godz.: 12:00
asysta-100-2018 Zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 2 maja 2018 r. do godz.: 10:00
ochrona-44-2018 Świadczenie usług ochrony osób i mienia Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 15 marca 2018 r. do godz.: 12:00
rezerwacje-27-2018 Rezerwacja i zakup biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem oraz rezerwacja i zakup usług noclegowych w kraju i za granicą powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 26 lutego 2018 r. godz. 11:00
szkolenia-20-2018 Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu architektury systemów informatycznych Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 22 lutego 2018 r. do godz.: 12:00
energia-24-2018 Dostawa energii elektrycznej Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony Do 23 lutego 2018 r. do godz. 10:00
rezerwacje-1-2018 Rezerwacja i zakup biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem oraz rezerwacja i zakup usług noclegowych w kraju i za granicą powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 12 stycznia 2018 r. godz. 13:00

Wybierz Strony