Zamówienia powyżej 30 000 euro

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
szkolenia-155-2017 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych z obszaru IT Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 12 lipca 2017 r. do godz. 10:00
sprzątanie- 121-2017 Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach biurowych oraz utrzymana czystości i porządku, pielęgnacji oraz odśnieżania terenu zewnętrznego przy obiektach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 19 czerwca 2017r. do godz. 10:00
licencje-98-2017 Dostawa, odnowienie licencji wraz z aktualizacją oprogramowania oraz dostawa dysków wewnętrznych i pamięci RAM Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 16 maja 2017 r., do godz. 10:00
Konkurs JSA-88-2017 Konkurs dwuetapowy na opracowanie rozwiązań detekcji plagiaryzmu Powyżej 30 tys. euro konkurs 15 maja 2017 r. do godz. 16:00
ochrona-63-2017 Świadczenie usług ochrony osób i mienia Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00
usługi medyczne-82-2017 Świadczenie usług medycznych dla pracowników OPI PIB oraz członków ich rodzin Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 21 kwietnia 2017 r. godz. 10:00
badanie-77-2017 Badanie społeczne prowadzone metodą Kwestionariuszowych Wywiadów Internetowych (CAWI) na próbie 4 500 respondentów w Polsce, Holandii i Portugalii Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 25 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00
komputery-76-2017 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 26.04.2017 r. godz. 10:00
usługi medyczne-72-2017 Świadczenie usług medycznych dla pracowników OPI PIB oraz członków ich rodzin Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 14 kwietnia 2017 r. godz. 10:00
badanie-65-2017 Badanie sondażowe na ogólnopolskiej próbie 800 (ośmiuset) polskich naukowców, dotyczące relacji polskich naukowców z otoczeniem krajowym i zagranicznym i ich produktywności naukowej Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 10 kwietnia 2017 r. godz. 10:00