Zamówienia powyżej 30 000 euro

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
infrastruktura -208-2017 Dostawa, montaż i uruchomienie serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego i oprogramowania Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 10 października 2017 r. godz. 11:00
ZCD II-203-2017 Usługa Zapasowego Centrum Danych II dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 30 października 2017 r. godz. 13:00
szkolenia-183-2017 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych z obszaru zarządzania projektami Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 28 sierpnia 2017 r. do godz. 13:00
wyszukiwarka semantyczna-168-2017 Świadczenie usługi pozyskiwania danych, analizy i wyszukiwania za pomocą semantycznej wyszukiwarki internetowej Powyżej 30 tys. euro zamówienie z wolnej ręki ------
energia-167-2017 Dostawa energii elektrycznej Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 21 lipca 2017 r. do godz. 10:00
szkolenia-155-2017 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych z obszaru IT Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 12 lipca 2017 r. do godz. 10:00
sprzątanie- 121-2017 Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach biurowych oraz utrzymana czystości i porządku, pielęgnacji oraz odśnieżania terenu zewnętrznego przy obiektach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 19 czerwca 2017r. do godz. 10:00
licencje-98-2017 Dostawa, odnowienie licencji wraz z aktualizacją oprogramowania oraz dostawa dysków wewnętrznych i pamięci RAM Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 16 maja 2017 r., do godz. 10:00
Konkurs JSA-88-2017 Konkurs dwuetapowy na opracowanie rozwiązań detekcji plagiaryzmu Powyżej 30 tys. euro konkurs 15 maja 2017 r. do godz. 16:00
ochrona-63-2017 Świadczenie usług ochrony osób i mienia Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00

Wybierz Strony