Zamówienia powyżej 30 000 euro

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
usługi medyczne-82-2017 Świadczenie usług medycznych dla pracowników OPI PIB oraz członków ich rodzin Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 21 kwietnia 2017 r. godz. 10:00
badanie-77-2017 Badanie społeczne prowadzone metodą Kwestionariuszowych Wywiadów Internetowych (CAWI) na próbie 4 500 respondentów w Polsce, Holandii i Portugalii Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 25 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00
komputery-76-2017 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 26.04.2017 r. godz. 10:00
usługi medyczne-72-2017 Świadczenie usług medycznych dla pracowników OPI PIB oraz członków ich rodzin Poniżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 14 kwietnia 2017 r. godz. 10:00
badanie-65-2017 Badanie sondażowe na ogólnopolskiej próbie 800 (ośmiuset) polskich naukowców, dotyczące relacji polskich naukowców z otoczeniem krajowym i zagranicznym i ich produktywności naukowej Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 10 kwietnia 2017 r. godz. 10:00
Baza danych-50-2017 Dostawa licencji oprogramowania bazy danych oraz świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 4 maja 2017 r. do godz. 10:00
druk-32-2017 Usługa druku i dostawy poradnika (Polsko-Szwajcarski Program Badawczy), publikacji (Polsko-Szwajcarski Program Badawczy) oraz publikacji naukowej (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy) Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 21 lutego 2017 r. do godz. 10:00
badanie-24-2017 Badanie sondażowe na ogólnopolskiej próbie 800 (ośmiuset) polskich naukowców, dotyczące sposobów zarządzania młodą kadrą naukową w polskich jednostkach naukowych oraz wzorców zachowań naukowców w miejscu pracy Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 17 lutego 2017r. do godz. 10:00
komputery– 228 – 2016 Dostawa komputerów przenośnych Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 9 listopada 2016 r. do godz. 10:00
Konserwacja - 218-2016 Świadczenie usług konserwacji i obsługi technicznej obiektów budowlanych w Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 03 listopada 2016 do godz.10:00

Wybierz Strony