Zamówienia powyżej 30 000 euro

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
Baza danych-50-2017 Dostawa licencji oprogramowania bazy danych oraz świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania baz danych Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 4 maja 2017 r. do godz. 10:00
druk-32-2017 Usługa druku i dostawy poradnika (Polsko-Szwajcarski Program Badawczy), publikacji (Polsko-Szwajcarski Program Badawczy) oraz publikacji naukowej (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy) Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 21 lutego 2017 r. do godz. 10:00
badanie-24-2017 Badanie sondażowe na ogólnopolskiej próbie 800 (ośmiuset) polskich naukowców, dotyczące sposobów zarządzania młodą kadrą naukową w polskich jednostkach naukowych oraz wzorców zachowań naukowców w miejscu pracy Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 17 lutego 2017r. do godz. 10:00
komputery– 228 – 2016 Dostawa komputerów przenośnych Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 9 listopada 2016 r. do godz. 10:00
Konserwacja - 218-2016 Świadczenie usług konserwacji i obsługi technicznej obiektów budowlanych w Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 03 listopada 2016 do godz.10:00
serwery-206-2016 Dostawa, montaż i uruchomienie serwerów powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 9 listopada 2016 r. do godz.09:00
analiza-170-2016 Zweryfikowanie wartości niepieniężnego wkładu własnego Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 5 sierpnia 2016 r. do godziny 10:00