Zamówienia powyżej 30 000 euro

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Numer sprawy Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
Konserwacja - 218-2016 Świadczenie usług konserwacji i obsługi technicznej obiektów budowlanych w Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 03 listopada 2016 do godz.10:00
serwery-206-2016 Dostawa, montaż i uruchomienie serwerów powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 9 listopada 2016 r. do godz.09:00
analiza-170-2016 Zweryfikowanie wartości niepieniężnego wkładu własnego Powyżej 30 tys. euro przetarg nieograniczony 5 sierpnia 2016 r. do godziny 10:00