2006

Data Opis Szczegóły
2 stycznia 2006 roku Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/98 z dnia 8 czerwca 1998 roku Więcej
25 stycznia 2006 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia kontrolnego spisu z natury środków trwałych według stanu na dzień 31 stycznia 2006 roku Więcej
7 kwietnia 2006 roku Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w dniu innym niż niedziela Więcej
Komunikat W sprawie przebywania w obiektach Ośrodka Przetwarzania Informacji w czasie innym niż określonym w Regulaminie Organizacyjnym. Więcej
1 lipca 2006 roku Zarządzenie w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych Więcej
Aneks nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 z dnia 1 lipca 2006 roku W sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych Więcej
1 lipca 2006 roku Zarządzenie w sprawie zmian organizacyjnych Więcej
10 listopada 2006 roku Zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej (spisu z natury) majątku Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
6 grudnia 2006 roku Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji Więcej