2008

Data Opis Szczegóły
14 stycznia 2008 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Wynagradzania Więcej
25 stycznia 2008 roku Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty Więcej
11 kwietnia 2008 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do regulaminu pracy Więcej
22 kwietnia 2008 roku Zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Przetwarzania Informacji Więcej
13 maja 2008 roku Zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro Więcej
7 lipca 2008 roku Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej Więcej
Aneks nr 2/2008 z dnia 23 września 2008 roku do Zarządzenia nr 2/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku Zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont Więcej
29 października 2008 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalnej projektów złożonych w trybie indywidualnym w ramach Działania 13.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
Aneks nr 1 z dnia 29 października 2008 roku do Zarządzenia nr 7/2008 z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalnej projektów złożonych w trybie indywidualnym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
Aneks nr 2 z dnia 29 października 2008 roku do Zarządzenia nr 7/2008 z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalnej projektów złożonych w trybie indywidualnym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
30 października 2008 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Więcej
Aneks nr 3 /2008 z dnia 7 listopada 2008 roku do Zarządzenia nr 2/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku W sprawie zakładowego planu kont Więcej
26 listopada 2008 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej projektów złożonych w trybie indywidualnym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 9/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej projektów złożonych w trybie indywidualnym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
Aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2008 roku do Zarządzenia nr 16/2005 z dnia 12 września 2005 roku Zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont Więcej