2010

Data Opis Szczegóły
4 stycznia 2010 roku Zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości więcej
18 stycznia 2010 roku Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2010 r. więcej
8 lutego 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Przetwarzania Informacji więcej
8 lutego 2010 roku Zarządzenie w sprawie anulowania Zarządzenia nr 17 z dnia 12 października 2009 roku więcej
1 marca 2010 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji i częściowej likwidacji więcej
3 marca 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmiany i wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro więcej
22 kwietnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmian w składzie Zespołu Arbitrażowego dokonującego oceny zasadności protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1. i Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 więcej
30 kwietnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości więcej
17 maja 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzania tymczasowych zmian organizacyjnych w Ośrodku Przetwarzania Informacji więcej
31 maja 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji więcej
14 czerwca 2010 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej dokonującej oceny wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1.1, Poddziałania 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(POIG) więcej
21 czerwca 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych więcej
25 czerwca 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmiany i wprowadzenia nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro więcej
14 czerwca 2010 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej dokonującej oceny wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1.1, Podziałania 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) więcej
16 lipca 2010 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny zmian w projektach realizowanych w ramach zawartych umów o dofinansowanie w Działań 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko więcej
16 marca 2009 roku W sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (II stopień) więcej
25 sierpnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia oceny systemu kontroli zarządczej w jednostce więcej
Aneks nr 1 z dnia 1 września 2010 roku do Zarządzenia Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz do Zarządzenia Nr 8/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości więcej
7 października 2010 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
Aneks nr 2 z dnia 7 października 2010 roku do zarządzenia nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości więcej
7 października 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro więcej
8 listopada 2010 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Arbitrażowego PO IG więcej
17 listopada 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników OPI więcej
9 grudnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz instrukcji i zakresu działania Archiwum Zakładowego więcej
Aneks nr 1 z dnia 14 grudnia 2010 roku do zarządzenia nr 16/2010 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
16 grudnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie anulowania Zarządzenia nr 9/2010 z dnia 17 maja 2010 roku więcej