2013

Data Opis Szczegóły
20 grudnia 2013 roku Zarządzenie dotyczące zmian do Polityki rachunkowości więcej
19 grudnia 2013 roku Zarządzenie dotyczące zasad polityki informacyjnej w OPI. więcej
19 listopada 2013 roku Zarządzenie w sprawie zasad i warunków prowadzenia ewakuacji i alarmowania w obiekcie OPI w wypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. więcej
8 listopada 2013 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w OPI instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. więcej
18 października 2013 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego rozpatrującego protesty dotyczące projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 POIiŚ. więcej
17 października 2013 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów na koniec 2013 r. więcej
19 września 2013 roku Zarządzenie w sprawie ogłoszenia uzupełniających wyborów do Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Instytutu Badawczego działającej w kadencji 2012-2016 i powołania komisji wyborczej. więcej
23 sierpnia 2013 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury listy kontaktowej pracowników OPI więcej
15 lipca 2013 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości więcej
8 lipca 2013 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy dla pracowników OPI więcej
19 czerwca 2013 roku Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników OPI z tytułu zakupu okularów albo soczewek kontaktowych korygujących wzrok do pracy przy monitorach ekranowych więcej
7 czerwca 2013 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji więcej
8 maja 2013 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko Adiunkt – pracownik naukowy więcej
24 kwietnia 2013 roku Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji więcej
8 marca 2013 roku Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników OPI z tytułu zakupu okularów albo soczewek kontaktowych korygujących wzrok do pracy przy monitorach ekranowych więcej
17 stycznia 2013 roku Zarządzenie w sprawie ogłoszenia uzupełniających wyborów do Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy działającej w kadencji 2012-2016 i powołania komisji wyborczej więcej