2014

Data Opis Szczegóły
22 września 2014 r. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do "Instrukcji w sprawie przyjętych Zasad Rachunkowości" więcej
22 września 2014 r. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej więcej
15 kwietnia 2014 r. Zarządzenie w sprawie zmiany i wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro więcej
15 kwietnia 2014 r. Zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w OPI PIB więcej
27 lutego 2014 r. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami ZFŚS. więcej
17 stycznia 2014 r. Zarządzenie w sprawie wprowadzania zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. więcej