2015

Data Opis Szczegóły
7 lipca 2015 r. Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego OPI PIB i ogłoszenia tekstu jednolitego tego aktu Więcej
5 maja 2015 r Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w OPI PIB Więcej
1 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia nowej Instrukcji podróży służbowych i udziału pracowników OPI PIB w innych wydarzeniach. Więcej
5 marca 2015 r. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego Więcej
3 lutego 2015 r. Aneks nr 1 w sprawie powołania Zespołu doradczego rozpatrującego protesty dotyczące projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1. PO IiŚ. Więcej
2 lutego 2015 r. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego nr 4 rozpatrującego protesty po ocenie formalnej projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 PO IiŚ. Więcej
26 stycznia 2015 r. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowej procedury aktualizacji listy kontaktowej pracowników OPI PIB. Więcej
21 stycznia 2015 r. Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2015 r. Więcej
5 stycznia 2015 r. Aneks nr 1 z dnia 5 stycznia 2015 r. wprowadzający zmiany do Jednolitego rzeczowego wykazu akt OPI PIB Więcej