2016

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np "342/2010"

 • 09.08.2018
  9 listopada 2016 r.
  Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego
 • 07.10.2016
  6 października 2016
  Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym
 • 22.09.2016
  22 września 2016 r.
  Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro
 • 14.04.2016
  13 kwietnia 2016 r.
  Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie ustalenia kodeksu etyki pracownika naukowego.
 • 06.04.2016
  6 kwietnia 2016
  Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/4.2/2015 organizowanego w ramach Działania 4.2: "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
 • 11.04.2016
  24 marca 2016 r.
  Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Komisji dyscyplinarnej I instancji.
 • 18.03.2016
  18 marca 2016 r.
  Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia zasad zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników prac naukowych i rozwojowych.
 • 18.03.2016
  18 marca 2016 r.
  Zarządzenie nr 3 w sprawie zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu wyborów członków Rady Naukowej OPI PIB, ogłoszenia wyborów do Rady Naukowej OPI PIB na okres kadencji 2016-2020, oraz powołania komisji wyborczej
 • 18.03.2016
  17 marca 2016 r.
  Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.
 • 02.02.2016
  1 lutego 2016 r.
  Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji podróży służbowych i udziału pracowników w innych wydarzeniach i ogłoszenia tekstu jednolitego tego aktu normatywnego.