2017

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np "342/2010"

 • 20.09.2017
  26 stycznia 2017
  Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2017 r.
 • 21.08.2017
  17 lutego 2017
  Aneks nr 1 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro.
 • 20.09.2017
  17 marca 2017 r.
  W sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • 20.09.2017
  18 marca 2017 r.
  W sprawie ustalenia zasad zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników prac naukowych i rozwojowych.
 • 20.09.2017
  14 kwietnia 2017
  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • 20.09.2017
  6 października 2017
  W sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej.
 • 16.11.2017
  16 listopada 2017 r.
  Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2018 r.
 • 27.11.2017
  24 listopada 2017
  Zarządzenie nr 8/2017 z dnia w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu pracy dla pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego
 • 03.01.2018
  28 grudnia 2017
  Zarządzenie nr 9 z 2017 w sprawie wprowadzenia nowego logo OPI PIB