OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Ostatnia aktualizacja strony: 17.04.2021, 10:55

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.


KANCELARIA

al. Niepodległości 188 b

00-608 Warszawa
Tel.: (+48) 22 570 14 00
Fax: (+48) 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 815-1615


e-mail do sekretariatu: opi@opi.org.pl


Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40

do góry