OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Dorota Szczycińska 21.09.2022
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.01.2023 14:14 Grzegorz Wierzbicki
lider zespołu komunikacji społecznej
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku postępowania
21.09.2022 15:43 Dorota Szczycińska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
21.09.2022 15:43 Dorota Szczycińska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
21.09.2022 15:43 Dorota Szczycińska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - wzór umowy
21.09.2022 15:43 Dorota Szczycińska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
skasowanie
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dokument: Publikacja pięciu artykułów sponsorowanych w wysokonakładowym tygodniku społeczno-informacyjnym, w prasie drukowanej, kolorowej.
Kategoria: Zamówienia poniżej 130 000 zł
21.09.2022 15:43 Dorota Szczycińska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Dokument: Publikacja pięciu artykułów sponsorowanych w wysokonakładowym tygodniku społeczno-informacyjnym, w prasie drukowanej, kolorowej.
Kategoria: Zamówienia poniżej 130 000 zł
21.09.2022 15:43 Dorota Szczycińska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 2 - wzór umowy
Dokument: Publikacja pięciu artykułów sponsorowanych w wysokonakładowym tygodniku społeczno-informacyjnym, w prasie drukowanej, kolorowej.
Kategoria: Zamówienia poniżej 130 000 zł
21.09.2022 15:42 Dorota Szczycińska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
modyfikacja
21.09.2022 15:41 Dorota Szczycińska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
modyfikacja
21.09.2022 15:40 Dorota Szczycińska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
publikacja
do góry