OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Inspektor Ochrony Danych

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, będąc administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opi.org.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Tomasz Tołpa.       

Metadane

Data publikacji : 27.10.2015
Data modyfikacji : 27.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony

do góry