OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/konkurs-na-opracowanie-1/9978,Informacja-o-wynikach-Etapu-I-Konkursu.html
25.05.2024, 13:35

Informacja o wynikach Etapu I Konkursu

Ustalone zostały wnyki I Etapu Konkursu dwuetapowego na opracowanie rozwiązań detekcji plagiaryzmu. Do składania Rozwiązań do Etapu II Konkursu zaproszeni zostali następujący uczestnicy:

Zadanie 1

  • e528a5e749…
  • 559cffbe36…
  • 665083b0f2…

Zadanie 2

  • 559cffbe36…
  • 665083b0f2…

Zadanie 3

  • 559cffbe36…
  • 665083b0f2…

Zadanie 4

  • 559cffbe36…
  • 665083b0f2…

Kolejność identyfikatorów nie sugeruje wyników osiągniętych przez poszczególnych uczestników w Zadaniach.

Wskazani wyżej uczestnicy proszeni są o złożenie Rozwiązań wraz z ich dokumentacją i specyfikacją techniczną zgodnie z wytycznymi Regulaminu Konkursu. Rozwiązania powinny być dostarczone na Nośniku cyfrowym zawierającym Rozwiązanie wraz z dokumentacją i specyfikacją techniczną w dwóch kopertach: 
– koperta zewnętrzna powinna zawierać adres Organizatora konkursu i być oznaczona nazwą konkursu:

Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188b, 00 – 608 Warszawa
„Konkurs na opracowanie metod detekcji plagiaryzmu”
(znak sprawy: jsa-88-2017)

 

– koperta wewnętrzna powinna zawierać wyłącznie Identyfikator Uczestnika. Zamkniętą kopertę z nośnikiem cyfrowym zawierającym Rozwiązania i dokumentację i specyfikację techniczną do Etapu II Konkursu należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 15.09.2017r. do godzi 16.00. Liczy się data wpływu Rozwiązania do siedziby Organizatora.

Nośnik cyfrowy zawierający Rozwiązanie wraz z dokumentacją i specyfikacją techniczną należy oznaczyć wyłącznie Identyfikatorem Uczestnika. Identyfikator Uczestnika należy umieścić na wszystkich elementach Rozwiązania oraz dokumentacji.
Żaden z powyższych elementów pracy konkursowej nie może być opatrzony nazwą Uczestnika Konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika Konkursu.

Metadane

Data publikacji : 14.11.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej

Opcje strony