Kontakt

Data publikacji 20.06.2013

Dane teleadresowe

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 b
00-608 Warszawa

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40 

www.opi.org.pl

Adres skrytki na ePUAP: /OPIPIB/SkrytkaESP

 

 

Data publikacji 20.06.2013
Data modyfikacji 28.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI