OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/o-instytucie/4655,O-Instytucie.html
18.04.2024, 13:32

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy gromadzi i udostępnia aktualne oraz kompleksowe informacje o polskiej nauce.

  • Prowadzimy badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii. Interesuje nas celowość i efektywność przedsięwzięć badawczych, w tym sposoby finansowania projektów B+R.
  • Kompleksowo tworzymy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, począwszy od metodologii i aspektów technologicznych, przez gromadzenie informacji, ich weryfikację (organizacja procesów, przeszukiwanie sieci z analizą semantyczną włącznie), aż do agregacji danych oraz – wreszcie – ich wizualizacji.
  • Uczestniczymy we wdrażaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; pełnimy także rolę operatora Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.
  • Dostrzegamy znaczenie interdyscyplinarności we współczesnej nauce. Nasze prace łączą w sobie informatykę (sztuczna inteligencja, cognitive science, human-computer interaction), socjologię, psychologię, statystykę, ekonomię oraz projektowanie zorientowane na użytkownika.

Głównym odbiorcą naszych badań jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu służą jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji. Systemy tworzone przez OPI PIB wspierają także działania dwóch centralnych agencji finansujących badania: Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również innych resortów (np. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki), ekspertów i przedsiębiorców.

Metadane

Data publikacji : 17.06.2013
Data modyfikacji : 28.08.2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
OPI
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony