Majątek

Data publikacji 02.07.2012

Majątek Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

 

Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2018 roku

Prawo wieczystego użytkowania gruntów

3 393 976,14

Budynki i budowle

4 378 835,72

Urządzenia techniczne, maszyny

9 889 473,52

Pozostałe środki trwałe

24 326,54

Razem środki trwałe 

17 686 611,92

Środki trwale w budowie

109 836,77

Wartości niematerialne i prawne

1 982 006,76

Razem majątek trwały

 19 778 455,45


 

Data publikacji 02.07.2012
Data modyfikacji 02.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI