OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

 

Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2022 roku.

 

 

Budynki i budowle

3 895 757,81

Urządzenia techniczne, maszyny

2 579 362,13

Pozostałe środki trwałe

37 009,03

Razem środki trwałe 

6 512 128,97

Środki trwałe w budowie

1 032 735,38

Wartości niematerialne i prawne

2 799 478,91

Razem majątek trwały

10 344 343,26

 

Metadane

Data publikacji : 02.07.2012
Data modyfikacji : 09.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
OPI
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony

do góry