OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Organami Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego są:

Dyrektor - kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych (działów, zakładów, zespołów).

dr Jarosław Protasiewicz - dyrektor. Pracę doktorską obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie. W OPI PIB przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – największego w instytucie. Jego kariera zawodowa od wielu lat jest związana z obszarem B+R. Wśród jego zainteresowań wymienić można sztuczną inteligencję, tworzenie oprogramowania, statystykę, prognozowanie szeregów czasowych, text i web mining. Obecnie zajmuje się zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metodyk zwinnych, projektowaniem i rozwijaniem oprogramowania, jak również uczeniem maszynowym, bioinformatyką, oraz big data.

Marek Michajłowicz - zastępca dyrektora. W OPI PIB był kierownikiem projektu systemu POL-on oraz zastępcą kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych.Tytuł magistra socjologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty w obszarze analizy systemów informatycznych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie projektami zwinnymi, tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.

Joanna Kuszlik-Cichosz - zastępca dyrektora ds. administracji. W OPI PIB od 2010 roku, na początku pracowała w zespole Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, od 2012 jako koordynatorka realizacji projektów systemowych, a od 2015 kierowniczka Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej. W latach 1998-2008 kierowała działem dotacji dla polskich organizacji pozarządowych w Fundacji Fundusz Współpracy pracując przy obsłudze funduszu Phare i środków przedakcesyjnych.

Konrad Stachurski - zastępca dyrektora ds. finansów. OPI PIB związany od 2008 roku – początkowo jako specjalista ds. księgowości, potem samodzielny księgowy i zastępca głównego księgowego. Po powołaniu w 2018 roku na stanowisko głównego księgowego odpowiedzialny za finanse, podatki i organizację rachunkowości Instytutu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i rachunkowości, certyfikat księgowy Ministra Finansów i certyfikat głównego księgowego. Absolwent Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie i podyplomowych studiów na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w 2001 roku na stanowiskach księgowych w spółkach sektora prywatnego. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Rada Naukowa OPI PIB, jako ciało doradcze i opiniotwórcze wypowiada się w sprawach dotyczących naukowej sfery działalności instytutu, w tym rozwoju kadry naukowej i badawczo - technicznej. Kompetencje Rady Naukowej instytutu określa szczegółowo ustawa o instytutach badawczych. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. Rada pracuje także w trybie obiegowym, co oznacza możliwość podejmowania decyzji i konsultacji między obradami.

Skład Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Instytutu Badawczego (kadencja 2020 – 2024):

  

 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński - przewodniczący Rady Naukowej OPI PIB
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro
 • prof. dr hab. Sławomir Zadrożny
 • dr Marcin Kardas     
 • dr Marcin Kraska
 • dr Tomasz Bzukała
 • dr Grzegorz Kądzielawski
 • dr inż. Wojciech Kamieniecki 
 • dr inż. Marcin Mirończuk
 • dr Agata Kopacz
 • dr Piotr Rodzik
 • dr Aldona Tomczyńska 
 • mgr Zbigniew Bohdanowicz
 • mgr Rafał Poświata
 • mgr Luigi Lai      
 • mgr Małgorzata Grębowiec

Metadane

Data publikacji : 04.09.2003
Data modyfikacji : 21.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
OPI
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kozłowska

Opcje strony

do góry