Organy i osoby

Data publikacji 04.09.2003

Organami Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego są:

Dyrektor - kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych (działów, zakładów, zespołów).

dr Jarosław Protasiewicz - dyrektor. Pracę doktorską obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie. W OPI PIB przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – największego w instytucie. Jego kariera zawodowa od wielu lat jest związana z obszarem B+R. Wśród jego zainteresowań wymienić można sztuczną inteligencję, tworzenie oprogramowania, statystykę, prognozowanie szeregów czasowych, text i web mining. Obecnie zajmuje się zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metodyk zwinnych, projektowaniem i rozwijaniem oprogramowania, jak również uczeniem maszynowym, bioinformatyką, oraz big data.

Marek Michajłowicz - zastępca dyrektora. W OPI PIB był kierownikiem projektu systemu POL-on oraz zastępcą kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych.Tytuł magistra socjologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty w obszarze analizy systemów informatycznych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie projektami zwinnymi, tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.

Joanna Kuszlik-Cichosz - zastępca dyrektora ds. administracji. W OPI PIB od 2010 roku, na początku pracowała w zespole Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, od 2012 jako koordynatorka realizacji projektów systemowych, a od 2015 kierowniczka Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej. W latach 1998-2008 kierowała działem dotacji dla polskich organizacji pozarządowych w Fundacji Fundusz Współpracy pracując przy obsłudze funduszu Phare i środków przedakcesyjnych.

Konrad Stachurski - zastępca dyrektora ds. finansów. OPI PIB związany od 2008 roku – początkowo jako specjalista ds. księgowości, potem samodzielny księgowy i zastępca głównego księgowego. Po powołaniu w 2018 roku na stanowisko głównego księgowego odpowiedzialny za finanse, podatki i organizację rachunkowości Instytutu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i rachunkowości, certyfikat księgowy Ministra Finansów i certyfikat głównego księgowego. Absolwent Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie i podyplomowych studiów na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w 2001 roku na stanowiskach księgowych w spółkach sektora prywatnego. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Rada Naukowa OPI PIB, jako ciało doradcze i opiniotwórcze wypowiada się w sprawach dotyczących naukowej sfery działalności instytutu, w tym rozwoju kadry naukowej i badawczo - technicznej. Kompetencje Rady Naukowej instytutu określa szczegółowo ustawa o instytutach badawczych. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. Rada pracuje także w trybie obiegowym, co oznacza możliwość podejmowania decyzji i konsultacji między obradami.

Skład Rady (kadencja 2016–2020):

 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Aleksander Nawrat                                                                    
 • prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski                                                                  
 • prof. dr hab. Elżbieta Zipper       
 • dr Marzena Feldy – zastępca przewodniczącego                                                      
 • dr Marek Kozłowski                                                                             
 • dr Piotr Rodzik                                                                                      
 • dr Cezary Biele
 • dr Marcin Kardas
 • dr Tomasz Bzukała
 • dr Marcin Kraska
 • dr Grzegorz Kądzielawski                                 
 • mgr Anna Knapińska                                                                                                                                                       
 • mgr Maciej Kowalski                                                                            
 • mgr Szymon Roziewski
 • mgr Antoni Sobkowicz     

Komisja Dyscyplinarna OPI PIB (kadencja 2020 - 2024):

 • Luigi Lai
 • dr Marcin Mirończuk
 • dr Aldona Tomczyńska
Data publikacji 04.09.2003
Data modyfikacji 04.05.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI