Przedmiot działalności i kompetencje

Data publikacji 05.05.2008

Przedmiot i zakres działania Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego

 

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytut Badawczy gromadzi i udostępnia aktualne oraz kompleksowe informacje o polskiej nauce.

  • Prowadzimy badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii. Interesuje nas celowość i efektywność przedsięwzięć badawczych, w tym sposoby finansowania projektów B+R.
  • Kompleksowo tworzymy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, począwszy od metodologii i aspektów technologicznych, przez gromadzenie informacji, ich weryfikację (organizacja procesów, przeszukiwanie sieci z analizą semantyczną włącznie), aż do agregacji danych oraz – wreszcie – ich wizualizacji.
  • Uczestniczymy we wdrażaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; pełnimy także rolę operatora Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.
  • Dostrzegamy znaczenie interdyscyplinarności we współczesnej nauce. Nasze prace łączą w sobie informatykę (sztuczna inteligencja, cognitive science, human-computer interaction), socjologię, psychologię, statystykę, ekonomię oraz projektowanie zorientowane na użytkownika.

Głównym odbiorcą naszych badań jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu służą jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji. Systemy tworzone przez OPI wspierają także działania dwóch centralnych agencji finansujących badania: Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również innych resortów (np. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki), ekspertów i przedsiębiorców.

Data publikacji 05.05.2008
Data modyfikacji 28.08.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI