OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/o-instytucie/przedmiot-dzialalnosci/4660,Przedmiot-i-zakres-dzialania-Osrodka-Przetwarzania-Informacji-Panstwowego-Instyt.html
13.07.2024, 17:54

Przedmiot i zakres działania Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego

Działamy w sektorze badawczo-rozwojowym. Budujemy systemy informatyczne i oprogramowanie dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, za pośrednictwem których udostępniamy aktualne i kompleksowe informacje i dane nt. tego sektora.

 

Systemy informatyczne tworzymy kompleksowo - począwszy od metodologii i aspektów technologicznych, przez gromadzenie informacji, ich weryfikację (organizacja procesów, przeszukiwanie zasobów z wykorzystaniem narzędzi analizy semantycznej i sztucznej inteligencji), aż do agregacji danych oraz ich wizualizacji. Najważniejsze z nich to: POL-on, Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), ZSUN I, ZSUN II, ELA.

 

Zatrudniamy ponad 200 programistów programujących w takich językach jak JavaScript, Java, Python, SQL, HTML, CSS, TypeScript, jQuery. To wysokiej klasy specjaliści – ich rozwiązania doceniane są w konkursach programistycznych, np. na PolEval 2019, AI&NLP Workshop Day, Workshop for Doctoral Students and Young Researchers in Information Technology 2018 (WDSIT 2018), czy międzynarodowy konkurs sieci ekspertów zajmujących się detekcją plagiaryzmu.

 

Głównym odbiorcą naszych działań jest Ministerstwo Edukacji i Nauki – tworzone przez nas systemy informatyczne organizują i integrują dane nt. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a wyniki naszych badań i analiz służą resortowi nauki jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji. Innymi ważnymi odbiorcami naszych działań są także dwie centralne agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

W naszej działalności badawczej stawiamy na interdyscyplinarność. Badania prowadzimy w siedmiu laboratoriach badawczych skupiających specjalistów z wielu dziedzin – poza ekspertami od technologii informatycznych w naszym zespole pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy, psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność. Główne obszary badań prowadzonych w naszym instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCT), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

 

Metadane

Data publikacji : 05.05.2008
Data modyfikacji : 20.01.2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
OPI
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony