Status prawny

Data publikacji 12.07.2013

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Data publikacji 12.07.2013
Data modyfikacji 28.08.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI