OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/o-instytucie/status-prawny/4902,Ustawa-z-dnia-30-kwietnia-2010-roku-o-instytutach-badawczych.html
16.06.2024, 10:50

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych

Metadane

Data publikacji : 12.07.2013
Data modyfikacji : 26.07.2013
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony