2018

Data publikacji 15.02.2019

Programista/Programistka Java

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (http://opi.org.pl) jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym. W związku z realizacją projektów: Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on (http://polon.nauka.gov.pl) oraz Zintegrowany system usług dla Nauki – etap II, do Zespołu Projektowania Informacji w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI PIB poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Programista/Programistka Java

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba etatów: 7

 

Twoje obowiązki:

 • rozwój systemu z wykorzystaniem: Java 8, Spring 5, Hibernate, Oracle 12c, REST, Angular;
 • dbanie o wysoką jakość kodu i stosowanie dobrych praktyk inżynierii programowania;
 • pisanie testów jednostkowych;
 • współpraca z zespołami analityków i testerów.

 

Oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości języka Java 8+;
 • dobrej znajomości technologii Spring 5/Spring Boot 2;
 • dobrej znajomości technologii Hibernate 5;
 • znajomości relacyjnych baz danych oraz języka SQL;
 • znajomości metodyki programowania obiektowego;
 • dbałości o jakość kodu, znajomości dobrych praktyk programowania oraz wzorców projektowych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość metodyki Domain Driven Design (DDD);
 • znajomość technologii/narzędzi: Git, Maven, Docker, Kafka, REST, Intellij Idea, Spring Boot Cloud;
 • znajomość technologii webowych (JSF, HTML, CSS, JavaScript).

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy w okolicy Metra Pole Mokotowskie, z własnym, bezpłatnym parkingiem.
 • Dofinansowanie do  opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie.
 • Miłą atmosferę pracy.

 

Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko wysyłając swoje cv i list motywacyjny na adres: kariera@opi.org.pl (w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska). Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

 

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
  • kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 10.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Data publikacji 15.02.2019
Data modyfikacji 15.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek