2018

Data publikacji 17.12.2018

Analityk/-czka SEDN

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB jest państwowym instytutem badawczym, który gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzimy liczne prace badawcze, analizujemy działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki, a także badamy, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes. Obecnie poszukujemy do Działu Zasobów Informacyjnych osoby na stanowisko:

Analityk/-czka SEDN (Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego)

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba stanowisk: 1

 

Przyszłe obowiązki:

 • Analiza procesów ewaluacji nauki
 • Zidentyfikowanie potrzeb i wymagań dotyczących analiz w procesach ewaluacji nauki
 • Określenie wymagań funkcjonalnych dla systemu analiz danych
 • Definiowanie hipotez biznesowych, np. weryfikacja przepisów z rozporządzenia ministra na podstawie danych z systemu SEDN
 • Weryfikacja hipotez
 • Dokonywanie zaawansowanych analiz statystycznych i ekonometrycznych
 • Analizowanie i przetwarzanie danych – data mining
 • Przygotowywanie prezentacji i raportów oraz ich prezentacja
 • Prowadzenie analiz biznesowych i funkcjonalnych w zakresie sposobu realizacji celów i potrzeb biznesowych za pomocą narzędzi informatycznych
 • Współpraca z innymi jednostkami OPI PIB w zakresie dostarczania informacji

 

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie minimum 3-letnie w analizie danych, dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień naukometrycznych
 • Doświadczenie w pracy z bardzo dużymi zbiorami danych pochodzącymi z wielu różnych źródeł
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami do analizy danych (Postgress, Oracle)
 • Znajomość języka zapytań SQL
 • Doświadczenie w tworzeniu raportów / zestawień / analiz
 • Umiejętność określenia zależności pomiędzy danymi i problemami, uchwycenie istoty rzeczy i wyciągania wniosków, zrozumienie procesów
 • Zdolność do pracy pod presją czasu

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy w okolicy Metra Pole Mokotowskie, z własnym, bezpłatnym parkingiem
 • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie
 • Miłą atmosferę pracy

 

Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów, u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko.

CV oraz list motywacyjny rosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 10.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 17.12.2018
Data modyfikacji 17.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek