2019

Data publikacji 04.11.2019

Tester aplikacji

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym, który tworzy inteligentne systemy informatyczne oraz zapewnia szybki dostęp do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej, a także wdraża fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje pracownika do Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej na stanowisko:

Tester aplikacji

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagania:

 • Doświadczenie przy testowaniu aplikacji webowych w zakresie testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
 • Znajomość pojęć z zakresu procesu testowania
 • Umiejętność tworzenia scenariuszy i przypadków testowych na podstawie dokumentacji analitycznej lub specyfikacji wymagań
 • Skrupulatne raportowanie błędów oraz obsługa zgłoszeń
 • Znajomość metod http
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność rozwiązywania problemów
 • Doświadczenie z oprogramowaniem do raportowania: Jira, Asana, Youtrack, Redmine, Mantis

Mile widziane:

 • Posiadanie certyfikatu ISTQB
 • Doświadczenie z narzędziami wspomagania testowania SoupUI, Postman, Gatling, Jmeter, Swagger
 • Znajomość narzędzi wspomagających proces wytwórczy oprogramowania: Confluence, Zephyre, Git, Jenkins
 • Znajomość narzędzi do tworzenia testów automatycznych, np. Selenium
 • Podstawowa znajomość języków oprogramowania, np. PHP, Javascript, Python
 • Znajomość składni języka SQL i tematyki bazodanowe

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym się Instytucie;
 • Możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje, warsztaty naukowe);
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 •  Doskonały dojazd (metro Pola Mokotowskie),własny parking;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, MultiSportu , ubezpieczenia grupowego.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.


Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 04.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej