2019

Data publikacji 07.11.2019

Angular Developer/Senior Angular Developer

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy tworzy inteligentne systemy informatyczne oraz zapewnia szybki dostęp do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje pracownika do zespołu Projektowania Informacji w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych

Angular Developer/Senior Angular Developer

Opis stanowiska:

 • Tworzenie warstwy frontend w technologii Angular,
 • Współpraca z programistami backend i projektantami UX/UI,
 • Praca w zespole Scrum.

Wymagania:

 • Min. 2 lata doświadczenia jako programista frontend,
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy przy użyciu Angular2+,
 • Bardzo dobra znajomość języka TypeScript, JavaScript,
 • Bardzo dobra znajomość HTML5, CSS3, SCSS,
 • Znajomość architektury REST i formatów JSON i XML,
 • Znajomość systemu kontroli wersji (np. Git),
 • Mile widziana znajomość: RxJS, Webpack, npm, RWD,Wykształcenie wyższe techniczne lub pokrewne - mile widziane.

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, przy prestiżowych projektach,
 • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym i karty Multisport,
 • Możliwość rozwoju i nauki, konferencje, warsztaty naukowe,
 • Dobrą atmosferę pracy,
 • Umowę o pracę w centrum Warszawy – Pole Mokotowskie, własny bezpłatny parking.

CV oraz list motywacyjny rosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy  Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 5250009140, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 5. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 6. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 9. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.
Data publikacji 07.11.2019
Data modyfikacji 07.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej